Hôm trước ngồi cafe với bạn RMIT Career Consultant được bạn ấy chia sẻ: “bọn trẻ con trường tớ giờ lạ lắm cậu ạ

Hôm trước ngồi cafe với bạn RMIT Career Consultant được bạn ấy chia sẻ: “bọn trẻ con trường tớ giờ lạ lắm cậu ạ, không chạy theo mấy cty to như bọn mình hồi xưa mà đợt này số SV apply đông nhất là vào Tò He, 1 doanh nghiệp xã hội. Bọn nó bây giờ nghĩ là: what can I contribute?”
Cái này mình hơi bất ngờ, vì các bạn SV FTU và NEU hay các trường lớn khác hoặc apply vào MNC hoặc vào startup, chưa thấy ai chia sẻ: what can I contribute cả.
Any thoughts, students?
See Translation