Kết quả xếp hạng đại học: vài bất ngờ

Kết quả xếp hạng đại học: vài bất ngờ!
Lần đầu tiên có một nhóm ĐỘC LẬP công bố về xếp hạng đại học (1). Họ dùng 3 tiêu chí và trọng số như sau:
* Nghiên cứu khoa học (40%)
* Giáo dục và đào tạo (40%)
* Cơ sở vật chất và quản trị (20%)
Vì chưa có chi tiết về phương pháp nên khó nói, nhưng nói chung các tiêu chí này là ok, chỉ có trọng số (rất quan trọng!) là cần nghiên cứu cho kĩ. Theo kết quả phân tích và xếp hạng của Nhóm xếp hạng đại học, thì thứ tự các đại học hàng đầu của Việt Nam như sau:
1. ĐH Quốc gia Hà Nội
2. ĐH Tôn Đức Thắng
3. Học viện Nông nghiệp
4. ĐH Đà Nẵng
5. ĐH Quốc gia TPHCM
6. ĐH Cần Thơ
7. ĐH Bách khoa Hà Nội
9. ĐH Duy Tân
10. ĐH Sư phạm Hà Nội

23. ĐH Ngoại thương
29. ĐH Thương mại
30. ĐH Kinh tế Quốc dân
40. Học viện Tài chính
Nhóm nhận xét rất đúng là: “Sức ép cạnh tranh sẽ khiến các trường đại học không dựa được vào ánh hào quang ‘truyền thống’ nữa, mà cần đầu tư theo chiều sâu vào nghiên cứu và nâng cao chất lượng giáo dục.”
===
http://tiasang.com.vn/…/Mot-bao-cao-ve-xep-hang-dai-hoc-Vie…