Khám phá một thủ thuật lừa đảo hạng xoàng của một số kẻ gian trong ngành đồ đổ

Khám phá một thủ thuật lừa đảo hạng xoàng của một số kẻ gian trong ngành đồ đổ ! Trong hình là pho tượng Phật Thích- Ca ( làm theo Model thế kỷ thứ V sau CN ) . Kẻ gian xử dụng máy công nghiệp để tạc tượng với chất liệu đá giống như tượng cổ – sau đó đem chôn tượng xuống lòng đất một thời gian. Đến khi tượng đá đã cũ chúng đào lên – hô hoán đào được tượng Phật cổ , đánh tiếng cho người có nhu cầu mua đồ cổ, cho cò mồi đi tìm người mua… Sự thật – bọn gian chỉ lừa được những người không rành về ngành đồ cổ nhưng có tiền muốn chơi – để trang trí, tiêu khiển, biếu tặng…Bởi vì khi quan sát toàn pho tượng chúng ta không thấy bất cứ một dấu hiệu đục, chạm, khắc, …nào ! Tượng Phật ở thế kỷ thứ V sau CN không thể có dấu hiệu công nghiệp hiện đại ! Vậy mà ở Việt Nam đã có người ngờ nghệch lầm lạc – bị kẻ gian lừa đến mấy trăm triệu VND ! Không hiểu biết, bất cẩn nhưng có tiền và muốn chơi ngông là nạn nhân của kẻ giả mạo đồ cổ PXQ 07-2017
See Translation