khi bạn chạm được đến trái tim ai đó

khi bạn chạm được đến trái tim ai đó, thì họ mãi thay đổi.
nếu bạn chỉ chạm tới họ bằng con đường của lý trí, thì những ảnh hưởng đó chỉ là nhất thời, hoặc thậm chí vô ích, và có thể khiến họ phản ứng mạnh.
nếu có một cái nhọt trên mặt bạn thì bạn cần yêu cái nhọt và chấp nhận nó. khi nó được chấp nhận, nó sẽ ra đi nhanh thôi. nhưng khi bạn chối bỏ nó, nặn bóp nó, cấu véo nó, thì nó sẽ bung sớm hơn thời hạn của nó, và nó sẽ khiến da bạn rất xấu xí. ảnh hưởng của nó sẽ là lâu dài.
một con người “sai” với bạn là con người cần được chấp nhận, cần được để yên để họ tự về với sự cân bằng của họ. đừng ép buộc, thúc giục họ. đừng bảo ban, dạy dỗ. bạn sẽ làm hỏng quá trình tự nhiên.
hãy học cách tôn trọng hành trình của người khác, cho dù nó không giống của bạn, cho dù nó “sai”. tôn trọng người khác và hành trình của họ là tỏ lòng thành kính với Kế Hoạch Thiêng Liêng.