Khi bạn kết hôn

Khi bạn kết hôn, có nhiều chuyện sau hôn nhân sẽ khiến bạn vỡ lỡ! Chồng bạn sẽ có ít nhiều thay đỗi!khi bạn chắc chắn đã là người phụ nữ của anh ta! Anh ta sẽ không còn ra sức giữ bạn nhiều như trước! Tuy vậy không hẳn chồng bạn bớt yêu bạn!không yêu bạn anh ta đã không cưới bạn! Đó chỉ là những biểu hiện bình thường của đàn ông sau hôn nhân! Thay vì thất vọng than và than phiền người đàn ông của bạn lên facebook,nơi mà tất cả đều biết người đàn ông của bạn là ai,thì hãy ngồi lại nói chuyện! Khi còn muốn đi cùng nhau thì mọi sự cãi vã cũng chỉ nên để 2 người biết!!!! Khi chồng bạn bị mất mặt, tình hình cũng chỉ tệ thêm! Vì vậy hãy cư xữ thật khôn ngoan! Nếu thấy khó xữ hãy tâm sự với ba mẹ chồng!!!!!