Khoa học ngày nay càng phát triển bao nhiêu thì ngành y tế học của chúng ta càng đối mặt với những căn bệnh khủng khiếp bấy nhiêu

Khoa học ngày nay càng phát triển bao nhiêu thì ngành y tế học của chúng ta càng đối mặt với những căn bệnh khủng khiếp bấy nhiêu.
Trước đây, loài người đã từng biết đến những căn bệnh cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng trên trái đất như sốt rét, sốt phát ban, sốt xuất huyết … vài năm gần đây là sự xuất hiện của sốt siêu vi trùng, sốt virus, sốt viral …
Và giờ đây, chỉ khi nền công nghiệp 4.0 đang sầm sập ngoài ngõ, nhân loại một lần nữa lại được chứng kiến một căn bệnh mới, một cơn sốt mới có nhẽ là sức phá hoại cũng khủng khiếp không kém trên mặt trận facebook.
Cơn sốt mang tên … sốt mặt lầm !
( tên khoa học là SML )
Ps: không share và đừng nói ai biết điều này.
See Translation