Mang tiếng là chân có Huyền đề mà đi mãi cũng chẳng khôn ra

Mang tiếng là chân có Huyền đề mà đi mãi cũng chẳng khôn ra. Nhưng điều tôi muốn nói là các bạn hãy đi nếu có thể, kẻo một mai mắt mờ chân chậm rồi mới đi thì chẳng thể nào đến đích được đâu. Ai đó nói đời là những chuyến đi. Và chuyến cuối là về với mẹ trong diệu vợi bát âm và non nỉ khóc thầm.
HUYỀN ĐỀ, tạp văn hài hước của một trung niên khôn nhà dại chợ, ra mắt tháng 4/2017.
Hướng dẫn sử dụng: Chống chỉ định đọc lúc ăn cơm và đi vệ sinh bởi rất có thể gây ra phản ứng không mong muốn là MIỆNG NÔN – TRÔN THÁO.