milk: Bố hết đau chân chua

milk: Bố hết đau chân chua?
bố: Bố hết đau chân rồi!
– Bố hết đau chân rồi à?
– Bố hết đau chân thật rồi mà!
– Bố ko bó cứt nữa à?
– Bố hết bó rồi, thế bố bế milk nhé !!!
– Vưng :*
See Translation