Một phát ngôn viên của chuỗi cho biết: “Dược và chăm sóc khách hàng là trọng tâm của tất cả những gì chúng tôi làm và vì vậy chúng tôi thực sự xin lỗi vì sự lựa chọn kém của chúng tôi trong việc miêu tả vị trí của chúng tôi về ngừa thai khẩn cấp (EHC) đã gây ra hành vi phạm tội và hiểu nhầm

Một phát ngôn viên của chuỗi cho biết: “Dược và chăm sóc khách hàng là trọng tâm của tất cả những gì chúng tôi làm và vì vậy chúng tôi thực sự xin lỗi vì sự lựa chọn kém của chúng tôi trong việc miêu tả vị trí của chúng tôi về ngừa thai khẩn cấp (EHC) đã gây ra hành vi phạm tội và hiểu nhầm , Và chúng tôi chân thành xin lỗi. ”
Boots đã phải trả £ 28.25 cho thuốc ngừa thai khẩn cấp Levonelle và 26.75 £ cho phiên bản riêng của mình, trong khi Tesco tính phí £ 13.50 cho Levonelle và Superdrug £ 13.49 cho một sản phẩm chung.
See Translation