Nhất định phải lôi đứa bạn thân đi chụp như này nhé Vào đọc đi mới biết buổi đi chụp nhây nhớt đến cỡ nào

Nhất định phải lôi đứa bạn thân đi chụp như này nhé Vào đọc đi mới biết buổi đi chụp nhây nhớt đến cỡ nào …
Trâm xin gửi lời Cám ơn đến :
Thằng bạn Hồ Lê Thanh Tùng
A Photo : Kushin Kyo
Chị M.U.A : Anna Chi Nguyễn
Chị Stylist : Lê Hoàng Thục Uyên
A manager : Nguyễn Quốc Cường
Và tất cả mọi người đã ủng hộ .
Cám ơn #Mnews