Nỗ Lực

Nỗ Lực????
Sau mỗi một tiết mục, khi diễn viên thực hiện các kĩ thuật một cách điêu luyện, tinh xảo, mà tiết mục đó lại hay, lại bắt mắt, khiến bạn thích…. Thì bạn có nghĩ, mình cũng làm được không?
Hiện nay tôi thấy các bạn sinh viên trẻ đang rất mất đi tinh thần nghề…. Các bạn không có khái niệm rằng mình sẽ cống hiến và cháy với nghề…
Các bạn chỉ biết lên lớp, hết giờ học là về…
Không có khái niệm biết xem tư liệu mặc dù bây giờ công nghệ rất phát triển….
Không có khái niệm Tập trung cao độ vào chuyên môn. Nhảy nhót hát hò, không tập luyện cho bản thân….
Các bạn có những cơ sở vật chất phục vụ việc rèn luyện học tập cực kì cao, nhưng các bạn rất lười…
Khi xem diễn viên múa nước ngoài, các bạn biết thốt lên…Ồ ĐẸP THẾ, Ồ XINH THẾ, Ồ GIỎI THẾ, NHẢY CAO THẾ, NHÀO LỘN CHẤT LỪ…..
Nhưng các bạn có bao giờ nhìn lại bản thân không????
Mình cũng học như họ, mình cũng tập như họ, tại sao bạn không nỗ lực?
Năm thứ 3 tôi học trung cấp. Tôi đã rất xấu hổ khi không được chọn vào một tiết mục của nhà hát nhạc Vũ Kịch.
Đó là nguồn động lực của tôi…
Còn các bạn??? Các bạn sinh viên trẻ? Các bạn đang nghĩ gì???