Ở Pháp trong ngày Quốc khánh mới thấy bọn khủng bố làm mọi người lo sợ như thế nào @

Ở Pháp trong ngày Quốc khánh mới thấy bọn khủng bố làm mọi người lo sợ như thế nào @.@. Đã thế anh Đỗ Nam Trung còn đang thăm anh Macron nữa chứ.
Nói thế thôi nhưng chắc ở Paris người ta vẫn đến xem pháo hoa đông lắm. Ai cũng bảo ở Pháp mà ko xem diễu hành với pháo hoa Paris ngày Quốc khánh thì phí vô cùng, năm nay còn theme Olympic nữa chứ. Tại vé tàu đắt quá mình cũng ko lên xem được T_T, tuy rất tiếc nhưng coi như mình cũng sống có trách nhiệm với gia đình để mng đỡ lo vậy :)). Tháng 7 năm sau còn ở Paris sẽ xem bù 🙁
Đang rủ mãi mà chưa được mấy người muốn đi xem pháo hoa ở Nantes tại mọi người cứ lo :(. Với cả thành phố tuyệt vời ntn mà ai cũng bỏ xứ mà đi là sao :-< See Translation