Phần lớn chúng ta cân nhắc quá nhiều về cái giá phải trả cho sự thay đổi mà ít chịu cân nhắc về cái giá phải trả nếu không thay đổi

Phần lớn chúng ta cân nhắc quá nhiều về cái giá phải trả cho sự thay đổi mà ít chịu cân nhắc về cái giá phải trả nếu không thay đổi.
Vợ chồng mình thay đổi để hạnh phúc hơn, bản thân mình thay đổi để làm gương cho các con và khám phá chính bản thân mình.
Trở lại nơi đã tiếp cho mình năng lượng, cho mình tình yêu thương, cho mình học hỏi để đánh giá sự phát triển của bản thân và con đường vợ chồng mình đã chọn lựa.
Đi thôi! Hứa hẹn ba ngày cuối tuần bùng nổ và nhiều điều thú vị. Chúc cả nhà hạnh phúc nhé!
#couple_biz
#freedom