PHƯỚC TRAI TĂNG ĐẾN ĐỨC ĐẦU ĐÀ TĂNG BẢO

PHƯỚC TRAI TĂNG ĐẾN ĐỨC ĐẦU ĐÀ TĂNG BẢO
Do tự tay mình chuẩn bị từ sáng sớm chuẩn bị và trong tâm trạng tràn đầy niềm cung kính muốn tự tay dâng vật thực tới Đức Đầu Đà Tăng Bảo Shilananda. Đến từ sáng sớm, người thì mang ít bánh ngọt, hộp sữa, bát canh, người thì khệ nệ rất nhiều món lạ mang tới góp chung nhau thành một đại tiệc thịnh soạn.
Hôm nay (thứ 2 ngày 22/05/2017), mặc dù đầu tuần ai cũng bận rộn nhưng rất nhiều gia đình đã không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng đến dâng vật thực. Cùng tham dự lễ trai tăng còn có thân mẫu Ngài. Bà là người phụ nữ tuyệt đẹp và phúc hậu lúc nào cũng cười thật hồn hậu như vị thánh nữ. Sadhu sadhu
Do đức hạnh và trang nghiêm pháp thân, bậc Thánh Tăng đã thành tựu trong pháp học pháp hành, lục căn Ngài đã thanh tịnh, là bậc Tăng đã thoát ly trần tục, được duyên lành hiếm hoi đảnh lễ cúng dường Ngài là quả thiện của nhiều đời tích phúc. Mọi người, mọi nhà đều vô cùng sung mãn hỉ lạc do phước lành mang tới.
Dự kiến thứ 5 tuần này (lúc 17h30 ngày 25/05/2017) ngay khi khỏe lại, Ngài sẽ giành một buổi đặc biệt tại hội trường tập đoàn thời trang NEM số 545 Nguyễn Văn Cừ để tất cả những ai hữu duyên với đạo Phật có thể đến đảnh lễ và được Ngài tụng kinh chúc phúc.
Trân trọng kính mời cùng tham dự tự do.