Sáng giờ chả hiểu sao cứ đần cả ng ra

Sáng giờ chả hiểu sao cứ đần cả ng ra …. xong check lịch âm mới biết hn là ngày Kỷ Dậu, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu … ngày này ko nên làm gì, vạn sự nên kiêng, tỉ sự để ngày mai tính …. nôm na ra lịch ta là ngày 29/7 âm …. tức là mai hết tháng cô hồn rồi …. thế nên là hn mình sẽ kiêng ko nhắc j tiền nong đòi nợ cả nhưng các bạn cũng đừng vì thế mà kiêng trả tiền mình nhé mai mùng 1 mình gọi là hem vuôi đâu 🙁