Sáng ra nghe được một giai điệu thật đẹp

Sáng ra nghe được một giai điệu thật đẹp …. Lòng cũng nhẹ nhàng hơn …. nghe bài ko phải vì là bạn thân của nhau . Nghe vì HAY Chúc Mừng 2 Pé
Ps : có một thắc mắc là kiểu như cả 2 cái cặp xà nẹo trong Gia Đình Văn Hoá này trêu ngươi mình hay sao á …. Thắng – Nhi , Huy – Quỳnh … chừng nào cưới ?.?.?