Si mê có thể chóng qua và nhạt dần

Si mê có thể chóng qua và nhạt dần, nhưng đã là trân trọng thì cả đời vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm. Cảm ơn những người đã luôn gắn bó và bên Ín suốt quãng đường tuổi trẻ <3 Photo by : Tuấn Vi - cảm ơn photo có tâm nhất Vịnh Bắc Bộ đã giúp e lưu giữ khoảnh khắc đẹp này <3 See Translation