This morning we started from 4

This morning we started from 4.30 AM to see Son Tra island and the Pygathix nenaeous. It was such a great time and amazing Danang that i have never seen. I love Viet Nam.
Thanks Sister Than Thi Thien Huong for arranging this special visit for us.
Sáng nay chúng tôi đã có một chuyến đi đặc biệt bắt đầu từ 4.30 sáng để đi xem vọc Chà Vá ở bán đảo Sơn Trà. lần đầu tiên tôi thấy một Đà Nẵng khác biệt so với những gì tôi thường biết. Tôi lại yêu thêm Quê hương tôi nhiều hơn sau chuyến đi này.
Bọn em cảm ơn chị Hương đã bố trí sắp xếp chuyến đi này cho bọn em.