Thơ tháng Năm

Thơ tháng Năm
dongngan
Chiến dịch dọn vỉa hè của Đoàn Ngọc Hải: Quả bóng bơm chưa căng đã xì.
Đề xuất dẹp loa Phường của ông Chung vấp phải sức ì, cũng xì như quả bóng.
Mới biết bộ máy này bệnh nặng lắm rồi
Thuốc uống không vào thì chờ chết mà thôi!
21/5.2017