Thưa cô bác anh chị

Thưa cô bác anh chị, thiệt ra chước giờ em không thích nói chiện chính chị. Facebook này là dành kể chiện yêu thương. Lâu lâu gom lại in sách bán kiếm vài chăm chiệu.
Mấy hổm rày em biên vài bài chính xự chơi, là vì em muốn câu follower mai mốt bán kem chộn. Nhưng…Ôi, ai có ngờ đâu đời em là bể xầu nhạc và lời Lam Phương, câu mới được bải ngàn mà bị chửi sml bải chục bận. Em xợ. Xợ quá. Thôi, em hứa em im.
Nhưng xin cô bác anh chị đừng chửi em nữa, tội em. Lỡ máo chó điêng nó chào dâng, em biên thêm vài bài phanh phui chiện thâm cung bí xử của dân-chủ-nửa-mùa, đội quần cả đám.
P.S. Em có mấy người hâm mộ dễ thương lắm, cứ thỉnh thoảng vô chúc này chúc kia. Bữa nay có bạn nọ vô chúc em…rằm tháng bải dzui dzẻ. Cưng ha.
#Bailey
#RobertoCavalli
#Valentino
#TomFord
#LaborDay