Tiếng Nhật quả thật thâm sâu

Tiếng Nhật quả thật thâm sâu. Đọc một câu thành ngữ có ý “Lòng tốt không phải là thứ vì người khác” mà phải dụi mắt mấy lần vì nghĩ mình đọc sai hiểu sai.
Sau rồi nghĩ mãi và tra cứu thêm mới tự tin là mình hiểu đúng.
Hóa ra đừng nghĩ đơn giản là khi ai đó làm việc tốt là họ làm vì người khác mà chính là vì chính họ. Bởi vì trong quá trình làm những điều tốt,yêu thương giúp đỡ người khác đó đến một lúc nào đó thì thì họ sẽ được những người khác yêu quý và giúp đỡ lại. Tức là cuộc đời con người chỉ nhận được những gì mình đã cho đi.
Đây là sự giải thích rất lý tính cho sự tồn tại và cần thiết của cái thiện.
Đó là lý do tại sao con người ta cần sống tốt và hướng thiện. Đó không phải là sự hi sinh ngu ngốc hay thánh hóa con người. Đó đơn giản vì chính mình-một sự vì mình mà không rơi vào sự ích kỉ vô minh.
p.s. Bà Bando viết hay quá đọc không muốn kết thúc sách luôn.