TÌNH TIỀN

TÌNH TIỀN – chưa bao h tôi được xem cái video thực tế nào kịch tính thế này – Họ thẳng thắn quá – sức mạnh đồng tiền ghê gớm quá – chỉ khổ cho người đàn bà bụng mang dạ chửa vừa nói vừa khóc ở nhà thôi
( e bồ mặt vừa đĩ vừa dâm vô cùng …..)
nhưng nếu đánh giá – tôi vẫn đánh giá em ý cao hơn đàn bà VN ở vài điểm – đố các anh em biết ở điểm gì ?????
See Translation