Tôi cũng là một giáo viên môn phụ đây

Tôi cũng là một giáo viên môn phụ đây. Vấn đề là giáo viên làm sao để hoc sinh cảm thấy “môn Sử không chán như em tưởng”. Trong hoàn cảnh hiện tại các gv “môn phụ” cần tự học, tự làm lấy đường mà đi. Tin tôi đi ai cũng cần tiền để sống nhưng kết quả cuối cùng của một cuộc đời làm giáo dục mà lại là tiền thì thật uổng. Trên thực tế nhìn ở góc độ nghề gv “môn chính” cũng chẳng hạnh phúc như gv “môn phụ” tưởng.
Trong tình yêu thì không có tình cảm và giả vờ có tình cảm đều là bi kịch.Trong nhiều trường hợp nó chẳng qua chỉ là “sự khổ đau mang gương mặt hạnh phúc mà thôi”.