Tôi không tin đàn bà trên đời này có người “không biết ghen”

Tôi không tin đàn bà trên đời này có người “không biết ghen”.
Chỉ có hai loại một là: KHÔNG CÓ QUYỀN GHEN, hai là CHÁN KHÔNG MUỐN GHEN.
Trên đời không có đàn bà không biết ghen, tìm đàn bà không ghen thì chỉ có tìm người không yêu bạn. Đàn ông muốn tìm một người lí trí không ghen, hãy tìm người yêu bạn thật ít hoặc chỉ yêu tiền của bạn.
Cứ là đàn bà khi yêu đều ghen, đàn ông đừng để đàn bà phải có lúc CHÁN KHÔNG BUỒN GHEN NỮA, khi ấy chính là lúc bạn sắp mất đi họ.
Đàn bà bớt ghen đi một phần, tình yêu cũng giảm xuống một phần.
Đàn bà khi ghen, là khi bất lực, rối ren và sợ hãi. Là người đàn ông yêu họ, không vỗ về được thì đừng thở than kêu rằng phiền phức.
Đàn ông tốt là khiến những người phụ nữ khác phải ghen tị với người phụ nữ của mình.
Đàn ông tồi là khiến người phụ nữ của mình phải đau lòng vì nhiều cô gái khác.
Mà ở xã hội này TỐT thì ít mà TỒI thì nhiều.
Không muốn ghen thì chính là MUỐN KẾT THÚC
Khổ thế là cùng
#HuyenTrangBatHoi