Tôi rất kém về cái món Vi tính

Tôi rất kém về cái món Vi tính. Bởi thế biết Uông Bí có cổng thông tin điện tử (Chính xác là Trang Tông tin điện tử) từ lâu mà lần mò mãi không ra. Gần đây Đài TTTH Uông Bí gửi công văn đến Hội VHNT UB thông báo về cổng thông tin này và mời chúng tôi tham gia gửi tin tức và tác phẩm văn học, nghệ thuật…Tôi gửi tác phẩm và quyết tâm lần tìm bằng được cổng thông tin điện tử. Tôi đã tìm thấy Cổng và những tin tức đa dạng về Uông Bí. Trong đó có cả những bài viết của tôi, của Hoàng Tháp, Trần Ngọc Ước, Trịnh Hoài Phương, Chính Viễn, Huy Trãi… Tôi thấy vui vui và rất trân trọng Cổng Thông tin này. Các bạn trong làng FB nên vào Cổng TT này để hiểu thêm Đất và Người Uông Bí. Đơn giản thôi, hãy vào: Trang Thông tin điện tử Uông Bí là được hay cẩn thận hơn là vào: Uông bi.gov.vn.