Tôi thấy tâm đắc lời nói của thầy của tôi

Tôi thấy tâm đắc lời nói của thầy của tôi.
Bạn đừng tin những gì người ta nói!
Bạn đừng tin những gì tôi nói!
Bạn đừng tin những gì bạn nghĩ!
Bạn phải hành động đi bạn mới biết nó đúng hay ko?
Vậy bạn nhìn từ rất rất xa bạn đoán về con người tôi có đúng hay ko? Chắc chắn ko bao giờ đúng. Muốn biết những điều mà bạn nghĩ về tôi.
Chỉ bằng cách bạn luôn luôn bên cạnh tôi, hành động cùng tôi, chiến đấu cùng tôi thì bạn mới biết tôi là ai và bạn là ai!
See Translation