TRÍ THỨC…và SỰ THA HÓA…

TRÍ THỨC…và SỰ THA HÓA…
Hiểu đơn giản thì TRÍ THỨC là người có hiểu biết rộng, hành vi cao thượng, trong sáng, vì lợi ích của cộng đồng, được cộng đồng và xã hội tôn vinh…còn THA HÓA là sự biến chất theo chiều hướng xấu dần so với cái chuẩn mực tốt đẹp ban đầu.
Một đất nước mà dân số ở mức trung bình của thế giới, có nền giáo dục và khoa học kỷ thuật chậm phát triển nhưng số người có học hàm, học vị giáo sư, tiến sỉ đứng vào tốp nhiều nhất thế giới nhưng tiếc thay không có được một phát minh, sáng chế nào mang tầm cở thế giới…Kinh tế đất nước phát triển chậm nếu không nói là tụt hậu so với các nước trong khu vực và thế giới, thì trách nhiệm đó thuộc về ai…, tất nhiên trách nhiệm đó thuộc về giới cầm cương, lỗi ở cơ chế nhưng trong đó có trách nhiệm rất lớn của giới trí thức. Có người đỗ lỗi là do thời thế “ thời thế, thế thời, thời phải thế…? ”; bị chi phối bởi bổng lộc, địa vị, một bộ phận không nhỏ “trí thức” bị tha hóa toàn diện, càng già nua càng a dua lắm lời; mua bằng- mua cấp, học hàm, học vị càng cao tư duy càng manh mún, suy nghĩ vụn vặt, chủ yếu nghĩ cách thăng quan tiến chức, làm giàu cá nhân… Rồi bài nọ, tác phẩm kia được viết “ đúng quy trình, đúng đường lối…”, rồi dựa vào cái nhãn mác, nhân danh nầy, nhân danh nọ để phát hoặc đăng trên các phương tiện báo chí, truyền thông một chiều, rồi in thành sách quảng bá cho cái “ Tôi ” của mình nhưng nội dung tầm thường, toàn những vấn đề mà hàng ngàn phương tiện truyền thông của thế giới, báo chí của Đảng, Nhà nước ở trung ương, địa phương đã phát đi, phát lại ra rả từ ngày nầy qua tháng khác…. Không dám phản biện, không dám mổ xẻ, phanh phui những cái sai bị che phủ, bị chìm xuồng…; không dám đụng những vấn đề nhạy cảm, không dám đụng chạm đến kẻ mạnh, quyền lực…, bởi “ há miệng mắc quai…” hoặc đã “ ăn xôi chùa nghẹn họng…” rồi nên đành phải “ ăn theo nói leo…”, rồi tung hô hùa theo kẻ mạnh kiếm miếng ngon hoặc cầu an, yên phận, mặc kệ thế sự ra sao !
Thế là đã đánh mất “ cái lõi” của trí thức chân chính, chỉ còn cái võ bọc với một mớ bằng cấp để khoe mẻ với đời…!!!
SƯU TẦM…