Từ ngày quen Ben Karamen thì toàn bộ hình ảnh profile và cover trên facebook được Ben Media xây dựng 100%

Từ ngày quen Ben Karamen thì toàn bộ hình ảnh profile và cover trên facebook được Ben Media xây dựng 100%.
Ảnh không chỉ cần đẹp và đúng kỹ thuật. Ảnh có THẦN THÁI mới là bức ảnh quý giá. Khoảnh khắc để bắt được “thần thái” hoặc thể hiện được thông điệp chỉ diễn ra trong tích tắc.
Để chụp được khoảnh khắc ấy đã khó. Nhưng đủ khả năng nhìn thấy “khoảnh khắc vàng” ấy mới là điều quan trọng nhất và cần có một đôi “mắt thần”.
Cứ là nhiếp ảnh gia thì đều chụp được ảnh. Nhưng chụp được những khoảnh khắc vàng thì không phải nhiếp ảnh gia nào cũng làm được.
Với tôi, nhiếp anh gia chụp ảnh tuyệt vời nhất, bắt thần thái tốt nhất chỉ có thể là Ben Karamen – Công ty Ben Media – The Pioneer in Brand Photography (Tiên phong về xây dựng thương hiệu bằng hình ảnh).