VÀI CHI TIẾT VỀ HAI QUÝ THƯ MỚI CÓ

VÀI CHI TIẾT VỀ HAI QUÝ THƯ MỚI CÓ
Như thường lệ, Dịch giả Vũ Anh Tuấn đã mở đầu phiên họp bằng việc giới thiệu hai cuốn sách cổ bằng Pháp văn mà ông mới sưu tầm được. Đó là hai cuốn Mười năm ở Thượng Du Bắc Kỳ (Dix ans de Haut-Tonkin) của Léon Xavier Girod, một linh mục Dòng Thừa Sai, và cuốn Sứ bộ Truyền giáo ở Nam Kỳ (Mission de Cochinchine) của tác giả Fortune de Montezon. Cuốn Mười năm ở Thượng Du Bắc Kỳ được in năm 1911 (106 năm trước), khổ 18x24cm, bìa cứng rất đẹp với ba cạnh mạ vàng, và được dùng làm sách Phần thưởng của một trường Trung học.
Cuốn sách kể lại các hoạt động và những sự việc linh mục Girod đã gặp hoặc được chứng kiến trong mười năm ông giảng Đạo ở Thượng Du Bắc Kỳ. Sách có gần 20 minh họa, nhiều bức nguyên trang, được vẽ bằng bút sắt cực đẹp và rõ. Qua cuốn sách các thành viên đã được thấy tận mắt hình ảnh nguyên thủy của cái Dinh Độc Lập ngày nay.
Cuốn Sứ bộ Truyền giáo ở Nam Kỳ cũng khổ 18x24cm, và cũng có bìa cứng gáy mạ vàng vì cũng thuộc loại sách được dùng làm Phần thưởng của một trường Trung học, đồng thời cũng có gần 20 minh họa bằng bút sắt rất đẹp. Sách nói về các hoạt động của Sứ bộ Truyền giáo ở Nam Kỳ vào thời điểm đầu thế kỷ 20 vừa qua. Sau khi được giới thiệu, một số thành viên đã chuyền tay nhau xem hai cuốn cổ thư một cách thích thú.
VŨ ANH TUẤN