Vệ sinh chó đái chó ị 3 lần/ngày mười mấy chỗ

Vệ sinh chó đái chó ị 3 lần/ngày mười mấy chỗ!
Rửa chén,
dọn dẹp,
châm nước vô chai,
đổ rác,
đóng tiền nước,
ủi đồ,
bỏ đồ dơ vô rổ,
trải giường
xếp mền,
Lau nhà
cho chó ăn,
lấy nước cho chó uống,
lau nhà

Vợ ơi vợ, vợ đi Đài Loan có mấy ngày mà chồng nhớ vợ ghê lắm, chồng thương vợ nhất trên đời, mong vợ về với chồng từng ngày từng ngày luôn!
< S h a r e . k h ô n g . c ầ n . h ỏ i >