(VTC14)

(VTC14)- Nhiều năm nay, các bậc cha mẹ và học sinh Việt Nam có xu hướng ngày càng yêu thích hơn đối với nền giáo dục Nhật Bản. Trong khi đó, giáo dục Việt Nam đang đứng trước thách thức, yêu cầu phải cải cách và đổi mới toàn diện. Mới đây, dự thảo chương trình GDPT tổng thể cũng đã được đưa ra và đang được kéo dài thời gian cho ý kiến. Vẫn còn rất nhiều ý kiến trái chiều về dự thảo cho thấy giáo dục hiện nay còn tồn tại quá nhiều vấn đề cần phải thay đổi, sửa chữa và giải quyết. Câu hỏi đặt ra ở đây là nếu giáo dục Nhật Bản hay và thú vị đến thế thì chúng ta sẽ học được gì, áp dụng được gì để chất lượng giáo dục ngày càng tốt hơn?