Vườn vừa báo mai có XOÀI BAO TỬ VS CÓC BAO TỬ NGON

Vườn vừa báo mai có XOÀI BAO TỬ VS CÓC BAO TỬ NGON
Xoài : 40k/ 1kg
Cóc : 25k/ 1 kg
SET 0.5KG XOÀI KÈM NC CHẤM : 30K
SET 1KG XOÀI KÈM NC CHẤM : 55K
SET 0.5KG CÓC KÈM NC CHẤM : 25K
SET 1KG CÓC KÈM NC CHẤM : 40K